Het voorstel komt van alle bisschoppen van Vlaanderen, inclusief kardinaal Josef De Kesel. Naar eigen zeggen krijgen ze “tijdens pastorale ontmoetingen vaak de vraag gesteld naar een gebedsmoment om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen”.