Vrijwilligers moet je koesteren, vindt theoloog en vrijwilligersmanager Walter Van Wouwe. Organisaties moeten zich daarom professionaliseren en aanpassen aan de verwachtingen van de nieuwe generatie vrijwilligers. Maar ook dienen ze helder en scherp te communiceren vanuit welke spiritualiteit ze werken. “Christelijke en andere organisaties die amateuristisch verder dobberen en niet weten waarom en van waaruit ze opereren worden door de tijd opgegeten en kunnen maar beter overschakelen op stervensbegeleiding.” Van Wouwe illustreert zijn betoog met voorbeelden uit zijn Vlaamse praktijk, zoals de Damiaanactie.