We leven in een tijd van wantrouwen en weten niet meer wie we ten diepste zijn. Psycholoog en spiritueel auteur Vincent Duindam schuwt het grote vergezicht niet. Hij houdt een pleidooi voor een meer mystieke benadering van onszelf en onze wereld: “Blijven we ronddraaien in oude bekende patronen? Of zoeken we contact met de stilte in ons?”