‘Religie is terug!’ Het is een slogan die je zo vaak hoort dat het een dooddoener is geworden. Maar klopt die slogan ook? Is religie werkelijk terug in onze westerse samenleving? Ja en nee, zegt Hans Boutellier in zijn recent verschenen boek Het seculiere experiment. Religieus geloof is een privé-zaak geworden en niet langer een bepalend element in onze samenleving. Maar juist als privé-zaak krijgt geloven alle ruimte: ieder mag geloven wat hij of zij wil. ‘Onze samenleving is door en door seculier. Tegelijk is geloven alomtegenwoordig’, aldus Boutellier. De vraag is: knappen we daar van op?