Hoe is VOLZIN ontstaan?

VOLZIN is het resultaat van een fusie. Na jaren van overleg en voorbereiding werd in het najaar van 2002 bekendgemaakt dat VolZin de ‘opvolger’ zou worden van het (protestantse) opinieweekblad Hervormd Nederland en het (katholieke) blad De Bazuin. De Stichting VolZin, die aanvankelijk als uitgever optrad, droeg het blad ruim 10 jaar later, op 1 januari 2014, over aan BDUvakmedia, een werkmaatschappij van de Koninklijke BDU in Barneveld, vooral bekend als uitgever van de Barneveldse Krant en andere huis-aan-huisbladen. BDUvakmedia bleef tot en met augustus 2023 uitgever van het blad. In september 2023 wordt VOLZIN (nu met hoofdletters geschreven) uitgegeven door VOLZIN Magazine BV.

Hervormd Nederland en De Bazuin: wat waren dit voor bladen?

Hervormd Nederland werd in september 1945 opgericht als officieel weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk, onder de naam De Hervormde Kerk. Gaandeweg ging het blad zelfstandiger opereren, waarna in de jaren tachtig de officiële banden met de Nederlands Hervormde Kerk werden verbroken. De Bazuin ontstond in 1911 als advertentieblad van de katholieke middenstand in Amsterdam. In 1921 namen de dominicanen het blad over. Vanaf de jaren vijftig ontwikkelde het zich tot een progressief-katholiek medium. De Bazuin maakte jarenlang deel uit van de progressieve katholieke Acht-Mei-beweging. Het werd tot de fusie met Hervormd Nederland uitgegeven door een onafhankelijke stichting die toen geen banden met de dominicanen meer had.

Wanneer verscheen het eerste nummer?

Het eerste nummer van VolZin, toen nog met een kapitale Z geschreven, verscheen op vrijdag 4 oktober 2002. Qua formaat was de eerste VolZin van 40 pagina’s iets kleiner dan de VOLZIN die nu wordt gemaakt, en qua ontwerp was het ook redelijk goed vergelijkbaar: veel foto’s, prettig leesbaar en een grote diversiteit aan artikelen. Facebook en andere social media bestonden nog niet, internet was nog niet zo belangrijk als het nu is. Dat was dan ook wel weer terug te zien in het eerste nummer, bijvoorbeeld bij de nieuwtjes over bekendere personen in het werkveld van VOLZIN en ander reli-nieuws.

Oudere covers van het 'nieuwe' VolZin, later geschreven als VOLZIN (midden)

Wie werkten mee aan het eerste nummer?

In de beginperiode van VOLZIN was Jan van Hooydonk hoofdredacteur, Cees Veltman adjunct-hoofdredacteur, Theo van de Kerkhof eindredacteur en Agnes Grond redacteur. In het eerste nummer stonden onder andere interviews met Heleen Depuis (ethicus en oud-politicus), schilderes Ans Markus en filosoof Ton Lemaire. Willem van der Meiden recenseerde het boek Voor een tijd een plaats van God van Harry Kuitert, Martien Brinkman probeerde de lezer te inspireren met een essay over religie en zingeving anno 2002, columns waren er van onder andere Désanne van Brederode en opnieuw Willem van der Meiden en de lezer werd ook nog eens getrakteerd op een mooie fotoreportage over de Hare Krishna. Reacties van lezers werden op een volledige pagina afgedrukt.

Is er in die 20 jaar veel veranderd voor en in VOLZIN?

De vormgeving van het magazine is vele keren vernieuwd. VOLZIN was aanvankelijk een blad dat eens per twee weken verscheen. Tegenwoordig wordt VOLZIN 10x per jaar bij de abonnees bezorgd. Inhoudelijk gezien is de koers niet zo veel gewijzigd, al bleef en blijft het wel een grote uitdagingen om rekening te houden met de veranderingen in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. De grootste wijziging is ongetwijfeld de omvang van de redactie geweest. In 2002 was er een redactie van 4 a 5 personen, nu is dat aantal gehalveerd.

Hoe wordt het 20-jarig jubileum gevierd?

Op zaterdagmiddag 14 januari a.s. wordt in de Dominicuskerk in Amsterdam de 13de VOLZIN-lezing verzorgd door filosoof Ad Verbrugge. Deze lezing zal (ook) in het teken staan van 20 jaar VOLZIN. We hopen op vele gasten, jong en oud. Hierna zullen we met enige regelmaat tot het najaar van 2023 activiteiten op andere locaties in Nederland aanbieden die eveneens een link hebben met de geschiedenis, de inhoud of de missie van VOLZIN. Ideeën over activiteiten die in samenwerking georganiseerd zouden kunnen worden kunnen zeker met ons besproken worden, neem dan contact op met de redactie van VOLZIN.

Wordt er in het magazine aandacht besteed aan het jubileum?

Tot en met september 2023 zullen we in diverse nummers op verschillende manieren aandacht besteden aan 20 jaar VOLZIN. Peter Nissen staat in het extra dikke jubileumnummer bijvoorbeeld stil bij de afgelopen twee decennia in religieus Nederland én kijken naar wat de toekomst Nederland mogelijk zal brengen.

Kunnen lezers van VOLZIN een bijdrage leveren aan komende nummers?

Lezers van VOLZIN zijn van harte uitgenodigd artikelen toe te sturen voor het magazine of de website. Dat kunnen artikelen zijn over bijvoorbeeld een mooie herinnering aan een VOLZIN-lezing of artikelen in VOLZIN die indruk gemaakt hebben. De beste artikelen zullen daadwerkelijk worden gepubliceerd. Ook foto’s van bijzondere bijeenkomsten of gebeurtenissen zijn welkom.

In 2027 weer een jubileumfeestje?

Wat de redactie betreft: jazeker! We willen ook de komende jaren VOLZIN maken tot wat het nu is: een van de meest toonaangevende levensbeschouwelijke bladen in Nederland. Na jaren van dalende abonnee cijfers is het aantal abonnees de afgelopen jaren gestabiliseerd, zelfs weer iets gegroeid. Uiteraard hopen we dat deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzet. De website is hierbij van groot belang, want de toekomst van VOLZIN is vooral online.

Kunnen abonnees en andere lezers VOLZIN (financieel) steunen?

Sinds vorig jaar juli zijn de uitgeefrechten van het merk VOLZIN in beheer van Stichting Zingeving & Media. Deze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee dus een goed doel. Dat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden uw gift of donatie kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Uw donatie komt direct ten goede aan de redactie van het magazine en website van VOLZIN. Met de donaties die binnenkomen kunnen wij journalisten en fotografen inhuren die kwalitatief hoogwaardige artikelen schrijven en beeldmateriaal ontwikkelen voor magazine en website, dus ook artikelen en projecten die te maken hebben met het jubileum van VOLZIN. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!