‘De Dominicus en VOLZIN zijn zielsverwanten.’ Met die woorden tekende Eva Martens, pastor van de Amsterdamse Dominicuskerk, de sfeer van de dag. Daarna nodigde ze iedereen uit stil te zijn, de aandacht naar binnen te richten.