De kloof tussen de jonge generatie millennials, en de oude generatie babyboomers lijkt niet eerder zo groot te zijn geweest als nu. Jongeren hebben meer dan ooit de behoefte om de wereld om zich heen te verkennen en om zichzelf zo vroeg mogelijk te ontwikkelen. Tegelijkertijd ontnemen het individualisme en de bijbehorende concurrentiestrijd in de samenleving de ruimte voor spiritualiteit en zingeving.