In het boek 'God,  iets of niets?' onderzoekt filosoof en theoloog Taede Smedes de religie anno nu. Opvallend daaraan is dat het onderscheid geloof-ongeloof begint te vervagen. 'God daarboven' mag dan geleidelijk aan van het toneel zijn verdwenen, daarom hoef je nog niet a-religieus te zijn. Sterker nog: loslaten van traditionele voorstellingen kan juist bevorderlijk zijn voor een religieuze levenshouding. Post-theïstische religiositeit noemt Smedes dat. Daarbij draait het eerder om het openhouden van een 'zinvole leegte' dan om de verdediging van welomschreven  waarheden. Een belangrijk en goed geschreven boek oordeelt recensent Rudi te Velde. Maar is een 'zinvolle leegte' werkelijk voldoende voor het religieuze in ons bestaan?