VOLZIN geeft regelmatig een overzicht van recent verschenen boeken over religie, zingeving en levensbeschouwing. Welke staan op uw verlanglijstje?

Alle Oekraïners die ik ken - (en een paar anderen van wie ik alleen maar gehoord heb)
Olaf Koens

Wanneer Rusland buurland Oekraïne binnenvalt en miljoenen mensen het land ontvluchten, reist Olaf Koens in tegengestelde richting, dwars door een land vol bittere en blijmoedige ontmoetingen. Hij spreekt familie en vrienden, hij reist langs frontlinies, veldhospitalen en mortuaria. In een uitpuilende evacuatietrein realiseert Koens zich dat hij van niemand weet hoe ze heten. Hij neemt een besluit: voortaan vraagt hij aan iedereen die hij ontmoet wie ze zijn en wat ze drijft. Het zijn alle Oekraïners die hij kent.

Uit de lange stroom ontmoetingen rijst een ruw, pijnlijk, hoopvol en vooral persoonlijk portret van een onrechtvaardige oorlog, van een land en een volk in verzet.

Nijgh & van Ditmar, 112 blz., € 15,00

Israël aan de Tiber - Joods leven in het oude Rome
Leonard Rugters

Roma non basta una vita. Voor Rome is een enkel leven niet genoeg, een mens heeft meer nodig om de Eeuwige Stad met zijn rijke geschiedenis in alle facetten te kunnen doorgronden. Archeoloog Leonard Rutgers kent de stad als geen ander. In dit boek neemt hij de lezer mee onder de grond, op zoek naar een unieke collectie kunstwerken die zelfs ter plekke bijna niemand kent: de Joodse catacomben van Rome.

Rome is bekend vanwege de vroegchristelijke catacomben. Maar ook de Joodse gemeenschap in diaspora legde zijn doden in ondergrondse begraafplaatsen te ruste, niet zelden vergezeld van prachtig versierde grafstenen, sarcofagen, inscripties en grafgiften. Terwijl Rutgers ons door de duistere krochten gidst, vertelt hij aan de hand van vaak ontroerende vondsten het fascinerende verhaal van een migrantengemeenschap die er tweeduizend jaar geleden in slaagde om te integreren in het nieuwe thuisland, zonder compromissen te doen aan de eigen, Joodse identiteit.

Verrijkt met een keur aan nooit eerder gepubliceerde illustraties, afkomstig uit Rutgers’ eigen baanbrekende onderzoek, beleeft de lezer de hele zoektocht naar deze verborgen geschiedenis mee: van onverwachte archeologische ontdekkingen en verwondering over de tijdloze schoonheid van de Romeins-Joodse kunst, tot reflectie over het zelfvertrouwen waarmee men lang geleden de last van het menselijk bestaan een diepere betekenis wist te geven.

Uitgeverij Balans, 256 blz., € 24,95

Schaduwen van de vrijheid - een filosofische bespiegeling over radicalisering en terrorisme
Ad Verbrugge

In zijn langverwachte nieuwe boek neemt Ad Verbrugge een van de belangrijkste thema's van deze tijd onder de loep: de radicalisering van jongeren. Net zoals in zijn bestseller Tijd van onbehagen voelt Verbrugge de tijdgeest weer haarfijn aan.

Ad Verbrugge trekt het fenomeen radicalisering breder dan jihadisme alleen en ziet het vooral als een schaduwzijde van ons westerse vrijheidsideaal. In een wereld waarin iedereen kan doen wat hij wil, ontbreekt een samenhangend verhaal.

Het zijn de priesters van het radicalisme die de dolende zielen een thuis bieden dat zij in de liberale samenleving met al haar verworvenheden niet meer kunnen vinden. Verbrugge betoogt dat we als samenleving eerst naar onszelf moeten kijken. Pas dan kunnen we begrijpen hoe radicalisering ontstaat en wat we ertegen kunnen doen.

Boom, 160 blz., € 26,50

Constantinopel en de eerste jihad 633-718
Henk Singor

Constantinopel en de eerste jihad 633-718, Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw is het nieuwe en boek van historicus Henk Singor.

Constantinopel en de eerste jihad 633-718 is het langverwachte nieuwe boek van Henk Singor, auteur van onder andere Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk.
Terwijl de antieke wereld rond de Middellandse Zee haar oude samenhang verloor, verschenen er met de Arabische veroveringen een nieuwe cultuur en een nieuwe religie op het toneel. Overal waar de islam voet aan de grond kreeg was de vroegchristelijke cultuur grotendeels gedoemd te verdwijnen, zoals gebeurde in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook Europa werd door de Arabische expansiedrift bedreigd, maar ondanks enorme verliezen aan grondgebied in Azië en Afrika bleef de kern van het christelijk-Romeinse rijk rond zijn hoofdstad Constantinopel overeind.

Met oog voor zowel de details als de grote lijnen wordt de geschiedenis van de christelijk-Romeinse wereld rond Constantinopel vanaf het begin van de zevende eeuw geschetst, evenals de dramatische gebeurtenissen die de stad en die wereld radicaal veranderden. Een hoogtepunt in de strijd om lijfsbehoud beleefde Constantinopel toen de stad in 717-718 de grootste Arabische aanval wist af te slaan. Het was een keerpunt in de wereldgeschiedenis dat het overleven van de antieke en christelijke beschaving garandeerde en de latere bloei van de Europese cultuur mogelijk maakte.

Ambo | Antos, 568 blz., € 26,99

De toekomst van het sterven
Marli Huijer

Duizenden jaren lang was onsterfelijkheid weggelegd voor de goden. Ieder mens veranderde uiteindelijk in een lijk.

Tegenwoordig willen verouderingsdeskundigen en transhumanisten de sterfelijkheid opheffen. De eerste stap daartoe is dat mensen minstens honderd jaar in gezondheid kunnen leven om vervolgens snel en pijnloos de wereld te verlaten. In werkelijkheid begint de aftakeling kort na ons pensioen en duurt dan zo’n vijftien jaar. Wat betekent dat voor hoe we ons verhouden tot de laatste levensfase? Hebben ziektes en aftakeling betekenis omdat ze ons voorbereiden op de dood? Is de zorglast van de laatste levensfase nog op te brengen als de hele samenleving ouder wordt? Zijn er grenzen aan de groei van de levensduur? Bestaat er zoiets als een juist moment van sterven?

In De toekomst van het sterven onderzoekt Huijer onze omgang met veroudering en de dood, zowel op persoonlijk als maatschappelijk en politiek vlak. In een vrolijke blik op de toekomst probeert zij het huis van de sterfelijkheid opnieuw vorm te geven.

Uitgeverij Pluim, 160 blz., € 16,99