VOLZIN geeft regelmatig een overzicht van recent verschenen boeken over religie, zingeving en levensbeschouwing. Welke staan op uw verlanglijstje?

Een heidense uitdaging - leven met de God van Israël
Bart Gijsbertsen

Er verschijnen veel boeken over de verhouding tussen christendom en jodendom, kerk en synagoge, Israël en de volkeren. Die verhouding wordt tegenwoordig anders gezien dan eeuwenlang gangbaar was. Maar wat dat concreet betekent voor de gemiddelde kerkganger of bijbellezer is veel minder duidelijk.

Bart Gijsbertsen schrijft toegankelijk en voor een breed publiek. Hij laat zien wat er verandert in de uitleg van bijbelteksten als je de nieuwe verhouding serieus neemt. Daarvoor legt hij zijn oor niet alleen te luister bij de Hebreeuwse tekst van de Bijbel, maar gaat hij ook te rade bij rabbijnse uitleg. Jezus was immers een Jood die elke sabbat in de synagoge te vinden was en geheel werd opgevoed in de Joodse traditie. En al zijn woorden en daden staan in verband met die traditie.

Een heidense uitdaging is het eerste deel van een drieluik. Met de titel doelt de auteur op de uitdaging om als ‘heiden’, dat wil zeggen: niet-Jood, het Boek te begrijpen dat geheel door Joden is geschreven. En het is te meer een uitdaging omdat zoveel woorden – zoals bijvoorbeeld ‘offer’, ‘waarheid’, ‘recht’ en ‘geloven’ – in de Joodse sfeer iets anders betekenen dan wij van huis uit gewend zijn.

Bart Gijsbertsen (1951) is emeritus-predikant in de Protestantse kerk in Nederland. Daarnaast is hij actief als consultant en auteur.

Van Warven, 200 blz., € 17,95

De hemel in je handen - Hoe je toegang krijgt tot een ruimer bewustzijn
Lisette Thooft

Het is al een hele opgave om te weten wat je denkt. Ontdekken wat er allemaal ónder het oppervlak van de bewustheid schuilt, is nog uitdagender. Maar het kan wel – met zelfhypnose, droomonderzoek, lichaamswerk en vele andere klassieke en nieuwe methoden.

Spiritueel schrijfster Lisette Thooft brengt haar ervaringen van tientallen jaren onderzoek in kaart en laat kenners aan het woord. Een handboek voor iedereen die méér wil weten over zichzelf dan wat er zichtbaar is aan de buitenkant.

Ten Have, 176 blz., € 20,99

Blijven is nergens - Het Europa van Rilke
Florian Jacobs

Rainer Maria Rilke (1875-1926) is een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw. Gedurende zijn hele leven reisde de dichter door Europa. In zijn werk treffen we de vele landen die hij bezocht, hun culturen, landschappen, kastelen en steden. Filosoof en dichter Florian Jacobs reisde Rilke achterna, van Praag, München en Berlijn naar Parijs, Rome en Venetië. En natuurlijk naar het kasteel van Duino, waar Rilke begon te werken aan zijn beroemdste geschrift: De elegieën van Duino.

Blijven is nergens biedt een fascinerende kennismaking met Rilke, met zijn werk en met de wereld waarin zijn oeuvre tot stand kwam: het Europa van honderd jaar geleden. Dit literair-historische reisverslag gaat ook in op Rilkes levensopvatting dat de reis de belangrijkste handeling is: Rilke bloeide op als hij onderweg was, en verwelkte zodra hij zich lange tijd ergens moest ophouden. ‘De open wereld is de enige wenselijke wereld’, om met de grote dichter zelf te spreken.

Boom, 392 blz., € 29,90

Een blijvende bezieling
Titus Brandsma

In deze bundel samengesteld door de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, wordt de lezer uitgenodigd om zich met Titus Brandsma te bezinnen op de actruele thema's in onze tijd, als milieu, gemeenschap, vrede, God zoeken, liefde en overgave.

We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegkijken van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien. Een vriendendienst van Titus Brandsma tot 'enige rust en bezinning' in het rumoer van de tijd, zodat onze blik 'tot de diepte kan boren'.

Berne Media, € 10,00

Te midden van het tumult
K.H. Moskotte

Van de bekende Nederlandse theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) zijn recent tien preken opgedoken uit de oorlogsjaren en vlak daarna, waaronder een van de zondag na de watersnoodramp.

De actualiteit spat van de preken af: hedendaagse thema's als oorlog, natuurrampen, antisemitisme en secularisatie legt Miskotte erudiet tegen de bijbelteksten. Hij peilt diep en toont de voor hem zo kenmerkende betrokkenheid op de moderne cultuur. Een God die met de mens in opstand komt tégen het lot, dat is wat deze preken samenbindt.

Een uitgebreide inleiding door Mirjam Elbers maakt de lezer bekend met de hoofdlijnen van Miskottes bijbelse theologie en plaatst deze tien preken in het kader van zijn denken.

Skandalon, 140 blz., € 19,95