In Nederland wordt al vele decennia een dialoog gevoerd tussen joden en christenen. Helaas verloopt deze dialoog vanwege diverse oorzaken steeds moeizamer. Voor de redactie van Volzin reden om – in samenwerking met diverse dialoogorganisaties – een nieuwe serie te beginnen waarin niet alleen naar de theologische dialoog maar ook naar de ‘dialoog van alledag/het leven’ wordt gekeken.