Taede Smedes spreekt in de collectie Bewustzijn en Werkelijkheid denkers die van mening zijn dat ons wereldbeeld aan een drastische herziening toe is. Denkers die ons aan het denken willen zetten omdat ze op grond van goede argumenten menen dat onze werkelijkheid heel anders in elkaar steekt dan we denken.