Bekeerlingen zijn fanatiek en zweren hun oude, seculiere identiteit af om zich helemaal te conformeren aan hun nieuwe geloof. En in die religieuze kringen domineren conservatieve ideeën over gender, met als gevolg dat vrouwen in een achtergestelde positie zitten. Die stereotype beelden zet religiewetenschapper Lieke Schrijvers helemaal op z'n kop.