De Ayurveda is een oude leer uit India die gebaseerd is op de holistische leer van lichaam, geest en ziel. Deze gaat vooral over de balans van deze drie eenheden. Dit uit zich in de verschillende dosha’s (constituties): vata, kapha en pita. Als één van de dosha’s uit balans is, kunnen er aandoeningen ontstaan. Men voedt zichzelf vanuit de huidige constitutie, omdat onze constitutie – net als de aarde – onderhevig is aan schommelingen van de natuur.