Cultuurhistoricus en filosoof David Wertheim besprak vorige week in Trouw de protestantse liefde voor Israël. Die stamt deels uit de zestiende eeuw, toen de calvinistische elite de jonge Republiek vereenzelvigde met het Bijbelse Israël. Ook wees Wertheim op de messiaanse gedachte die vooral evangelische kringen heerst: “Als zo veel mogelijk Joden terugkeren naar het Beloofde Land, wordt de terugkomst van Jezus bespoedigd. Het luidt de eindtijd in.”