We weten dat de Bijbel een oud boek is, moeilijk ook. En best dik. Dan is het de moeite waard om een uitgave te maken waarin je alles wat lichter maakt. Frank van der Knaap heeft met Bijbel Light een poging gedaan om een overzicht te geven van de inhoud van de Bijbel. Als oud-docent godsdienst wil hij de lezer helpen bij het lezen van dit nog steeds best verkochte boek ter wereld.

Wat je krijgt is een breed overzicht van de boeken uit het Oude- en Nieuwe Testament. Van de schepping tot Handelingen der Apostelen. De brieven van Paulus zijn overgeslagen. En over het laatste boek Openbaring vind ik twee zinnen. Misschien te zwaar voor een lichte Bijbel?

Het boek oogt mooi, ook binnenin, met veel tekeningen. Maar of het ook werkelijk ‘light’ is?

Ik prijs de moed om de Bijbel toegankelijk te maken, maar het blijft al met al wat bij een hervertelling in soms wat (te) gewichtige taal. Maar – de ondertitel van het boek zegt het al - de Bijbel bevat ook ‘woorden van Licht en Gewicht’.  

Bij elk hoofdstuk worden een paar vragen gesteld als uitnodiging om in gesprek te gaan over het gelezene. Dat maakt het tot een gebruiksboek.

Wat ik mis is een goede inleiding. Hoe is de Bijbel ontstaan, wanneer, wie was de doelgroep, wie zijn de schrijvers? Je valt met de eerste verhalen uit Genesis met de deur in huis, maar krijgen de verhalen niet een diepere laag als je weet dat deze verhalen zijn ontstaan in de tijd van de Ballingschap? Bij de vier Evangeliën wordt wel iets verteld over hun ontstaanstijd.

De titel Bijbel Light dekt niet helemaal de lading, want ook schrijft Frank van der Knaap uitvoerig over de kerk, de geschiedenis van de kerk, heiligen en sacramenten. Daarvan zou je de indruk kunnen krijgen dat de kerk een vervolg is op de Bijbel of dat de Bijbel van de Kerk is.

Het boek is oecumenisch van opzet, maar je merkt goed dat de schrijver katholiek is. Protestantse accenten krijgen licht de aandacht. Bijbel Light is al met al een goede poging de Bijbel bekender te maken. Dat verdient een pluim.