Mijn eerste kennismaking met ds. Zelle was in Wijnaldum, een dorpje bij Harlingen. Tot mijn dertiende woonde ik in het nabijgelegen Sexbierum. Elke zondagochtend werden we met andere kinderen uit het dorp naar ‘het gereformeerde lokaal’ te Wijnaldum gebracht. Op die manier konden de weinige kerkgangers in hun eigen dorp de preek bijwonen. Met de kinderen uit Sexbierum was het zaaltje wat meer gevuld en na afloop hadden wij daar dan zondagsschool.