De schrijver van Het kruis - biografie van een symbool, Alfred C. Bronswijk, valt met de deur in huis door direct aan het begin van zijn boek te melden dat de figuur van het kruis al voor onze jaartelling bestond. Het is dus niet exclusief verbonden aan de christelijke geschiedenis. Het kruis staat als symbool open voor ideeënimport van andere culturen. Terwijl het kruis van Jezus van Nazareth dan wel de allesbepalende sleutel is voor de christelijke geschiedenis, is het visuele symbool de eerste driehonderd jaar onzichtbaar. Ook de gestalte van de gekruisigde ontbrak eeuwenlang in het christelijke beeldrepertoire: “Pas in de slotfase van het eerste christelijke millennium verscheen de man aan het kruis.”