In de Bergkerk in Amersfoort zijn ruim dertig mensen bijeen om te luisteren naar de pianocyclus Catharsis van Kris Oelbrandt (50). Achter de vleugel zit pianist Cees-Willem van Vliet, iets verderop zit de componist zelf, die geregeld opstaat om tussen de twaalf delen van het stuk meditatieve teksten uit te spreken. Muziek en tekst handelen over de manier waarop de monnik volgens de Regel van Benedictus in twaalf stappen kan opstijgen tot ware nederigheid.