De dood heeft in onze cultuur een zwart en somber aanzien. Het beladen, sentimentele reclamespotje van DELA bijvoorbeeld – in stemmig zwart – roept een beklemmende sfeer op. Ook in de recente discussie over het Middel X blijkt dat men er alleen in negatieve zin over kan praten. Het is hooguit een uitweg uit een en al ellende. Zodra het over de dood gaat wordt er een bekommerde, meewarige toon aangeslagen. Wie stervende is wordt ogenblikkelijk bejegend als een van de grootste zielenpoten ooit.