Het was op een avond in de 40dagentijd. “Als jullie goed eten”, zeiden we, “dan zetten we straks nog even de tv aan.” Er werd gegeten, De Nieuwe Vermeer kwam op het scherm. Er werd een winnaar aangewezen in ‘de vrije categorie’. Op beeld verschenen drie vrouwen – totaal verschillend. Ze vormden De drie Maria’s aan het graf van Christus, naar het werk dat Vermeer ooit zo had genoemd. Nu dan modern. Ik dacht: wat tof dat dit beeld in ons hoofd zweeft als we straks luisteren naar de Passieverhalen.