Kick Bras, oud-predikant en oud-docent spiritualiteit en publicist van diverse titels op dat gebied, is al vele jaren bezig met Thomas Merton, één van de bekendste monniken van de 20ste eeuw. In Onuitsprekelijk paradijs belicht hij de groene spiritualiteit van Merton. Merton (1915-1968) trad na een turbulente jeugd, begin van de jaren veertig, in bij trappisten in de VS. Hij maakte faam met zijn gedichten en zijn autobiografie Louteringsberg.

Uit zijn dagboeken, artikelen en gedichten rijst het beeld op van een gevoelige geest op wie de overweldigende natuur van Noord-Amerika diepe indruk maakt. De kloosters waar hij verblijft liggen vaak midden in de natuur. De kluis waarin hij zich steeds meer terugtrekt, staat midden in het bos en die plek noemt hij this unspeakable Paradise, waaraan Bras de titel van zijn boekje ontleent.