Als loslopend theoloog word ik uitgenodigd om te komen preken en spreken in een keur aan verschillende kerken. Daarvan zijn er nogal wat in ons land. Met name protestanten hebben zich in Nederland door de eeuwen heen fanatiek afgesplitst. Dat heeft geleid tot een wirwar die voor bijna niemand meer te overzien is. De kerken kunnen onderling zoveel uiteenlopen qua standpunten, geloofsbeleving, doelgroep en liturgie, dat je soms bijna het gevoel hebt dat het om twee losse religies gaat. En misschien is dat ook wel zo. Zelf ben ik een meervoudig bekeerling die zijn christelijke ervaring opdeed in een klein handjevol protestantse denominaties. Dit is wat ik leerde.