Het lijkt me goed het gesprek te beginnen met een vraag over de Raad van Kerken in Nederland. Waarom is die Raad belangrijk, volgens Crouwel? En: wat zou er gebeuren als deze raad zou verdwijnen?