Dr. Simon Polinder is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt hoe religieuze leiders in Nigeria en Kenia omgaan met gewelddadig extremisme. VOLZIN vroeg hem om de populariteit van de PVV onder christenen te duiden.