Erik Galle is priester, psychotherapeut en medewerker bij de Belgische uitgeverij Halewijn. De afgelopen jaren heeft hij een oeuvre bijeen geschreven dat respect afdwingt. Ten eerste omdat hij over het geloof schrijft, niet over religie. Geen ellenlange theologische traktaten dus. Ten tweede omdat het gaat over zijn geloofsleven dat hij bij momenten subliem onder woorden brengt. Zeker zijn gebeden doen een mens ontvlammen. Ten derde omdat hij schrijft tot God, niet over God. Ten vierde, last but not least, omdat hij een wezenlijk onderscheid maakt tussen analyseren – wat de sterkte van (mens)wetenschappen is – en schouwen. Het werkwoord van geloof is schouwen.