Tien jaar geleden heb ik aan een aantal vrienden en collega’s een ‘kerkelijk verhuisbericht’ gestuurd. Ik vertelde hen dat ik binnen het grote huis dat de kerk is, naar een andere kamer was verhuisd: van de grote zaal die de rooms-katholieke kerk is naar een kleiner kamertje, dat van het vrijzinnig protestantisme. Ik heb in dat verhuisbericht ook uitgelegd wat mijn beweegredenen voor de verhuizing waren. Ik heb het vaak vergeleken met emigratie: de emigrant wordt aangetrokken door bepaalde zaken in het nieuwe land en afgestoten door elementen in het land van herkomst.