Jan de Vlieger heet me hartelijk welkom in zijn ruime werkkamer in het fraaie centrum van Middelburg. We worden omringd door boeken die een leven van theologische studie en een grote passie voor het geschreven woord weerspiegelen. Een heilig hartbeeld van Jezus kijkt vanaf een van de bovenste planken goedkeurend op ons neer.