Vooral toen ik de scène las over het bezoek aan het Isenheimer Altar in Colmar, met de schilderijen Kruisiging en Opstanding van Grünewald. Onderstaande is geen boekbespreking maar een reflectie naar aanleiding van de thematiek. Een zoektocht naar troost in de gruwel.