Nederigheid is een eigenschap die men niet direct in verband brengt met het optreden van wereldleiders. Sterker nog: begrepen als tegenovergesteld aan hoogmoed, eigenwaan of de neiging om zichzelf in het middelpunt te plaatsen of  machtshonger, lijkt nederigheid niet een deugd of habitus waarmee iemand tot een machtspositie geraakt. Het woord heeft ook een negatieve bijklank. In het Nederlands is er de – onterechte- associatie met ‘vernedering’. En afgeleid van humus (grond), heeft humilitas in het Latijn ook de betekenis van ‘laagheid’, ‘onaanzienlijkheid’, ‘geringheid’. Toch is nederigheid één van de in het oogspringende karakteristieken in het optreden van paus Franciscus. Dat nodigt uit om nader stil te staan bij de betekenis van nederigheid, in het bijzonder bij de rol van nederigheid in  leiderschap. Wat leert ons  nederigheid over het leiderschap van Franciscus?