Van oudsher was de vader het familiehoofd, de morele gids van het gezin, de ordeschepper, het gezicht naar buiten. Zijn wil was wet. Inmiddels zit vader niet meer zo hoog op de troon, maar is de rol van ouders vaak helemaal gelijk. Of drukt de vader toch wel zijn eigen stempel op de opvoeding? In deze nieuwe serie ‘In de naam van de vader’ praat Katja Kreukels met bekende zonen en dochters over de band die zij met hun vader hebben. Dit doet ze op basis van de woorden van het bekende gebed ‘In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige geest, Amen’. Het eerste gesprek is met Murat Işık.