De vader was van oudsher het familiehoofd, de morele gids van het gezin, de ordeschepper, het gezicht naar buiten. Zijn wil was wet. Inmiddels zit vader niet meer zo hoog op de troon, maar is de rol van ouders helemaal gelijk. Of drukt de vader toch wel zijn eigen stempel op de opvoeding?