Het is belangrijk te beginnen met de constatering dat deze discussie gaat over mensen die in een bijzonder kwetsbare positie zitten. Cijfers laten keer op keer zien hoe schrikbarend hoog de cijfers van depressie en suïcide zijn onder transgender personen. Ruim de helft van hen krijgt bovendien te maken met seksueel geweld. De acceptatie van lhb-personen is in de samenleving veel groter dan die van transgender personen.