Voor Lenoir, een leerling van de beroemde filosoof Edgar Morin, ligt het besef van de eindigheid van de mens waarschijnlijk aan de oorsprong van religie. Er duiken immers sporen op van begrafenisrituelen van 150.000 jaar geleden, bijna gelijktijdig bij neanderthalers en homo sapiens.