Wat waren binnen zijn vakgebied eigenlijk de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen decennia? Er waren er ongetwijfeld vele, Barnard wil er drie noemen. “Allereerst het in hoog tempo krimpen en wegvallen van institutionele vormen van religie. De ontkerkelijking dus. Die ging samen met het groeiend besef dat ontkerkelijking niet hetzelfde is als secularisatie. We leven inmiddels in een post-seculiere samenleving. Daarin is religie verplaatst naar buiten de muren van de instituties, de kerken. Een tussenvorm bestaat in de zogenoemde vrije kerken, die, tijdelijk, de gelovigen opnemen die de gevestigde kerken verlaten. De instituties hebben dus ook geen controle meer over de religie. Religie neemt eindeloos veel vormen aan en bestaat in talloze varianten.