Voorjaar 2008 – we organiseerden een studiedag op de Protestantse Theologische Universiteit, toen nog in Kampen, over het thema ‘goed oud worden’. Renée van Riessen leverde er een filosofische bijdrage. Het was een wat ongemakkelijk betoog dat schuurde met het thema van de dag, en misschien is het daarom zo bij me blijven hangen. Neem nu zo’n begrip als ‘goed oud worden’, zei ze. Is het geen interne tegenspraak – een houten ijzer, een vierkante cirkel? Kun je ooit goed oud worden? Aan de hand van een eigen ervaring die haar bruut confronteerde met de kwetsbaarheid van haar leven, bracht Van Riessen de dreiging ter sprake.