Keer in u

‘O mensch, keer tot u-zelven in!’
Hoor, droomer, dat beduidt:
Daal in uw hart en zoek en zin,
Maar – haal er ook wat uit!