Het is zover. De verwachting dat we op alle maatschappelijke terreinen tegen grenzen zouden aanlopen is alsnog werkelijkheid geworden. De prognoses voor de economische ontwikkeling in de komende jaren worden naar beneden bijgesteld. Want ook zonder de terugkeer van oorlog binnen de grenzen van Europa zouden grondstoffen schaars en dus duur zijn geworden. De grenzen die vanuit het milieu aan de economische ontwikkeling worden gesteld, zijn inmiddels ruimschoots overschreden.