Drie onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Margreet van Es, Nina ter Laan en Erik Meinema zochten het uit. Zij brachten de toepassing en de impact van de begrippen ‘radicaal’ en ‘gematigd’ in kaart en publiceerden de resultaten in het internationale vakblad Religion. Volzin sprak met één van hen, Margreet van Es, over de resultaten van het onderzoek.