Iconen hebben vanaf de vroege traditie van het christendom een belangrijke rol gespeeld in de beleving van het christelijk geloof. Ze hebben hun oorsprong in de oosters-orthodoxe kerk, waar ze nog altijd een voorname rol spelen in gebed en meditatie, en zeker ook in het vieren van de liturgie.