Er is een ziener in ons midden. Een herder. Auteur van twee bescheiden traktaten die uitkomst zijn van een ambitieus intellectueel project: een nieuwe houding zichtbaar maken in de christelijke hemisfeer. Zelf zal hij zeggen dat hij die houding met velen deelt, dat hij alleen heeft opgeschreven wat breed om hem heen leeft. Dat is nobel, maar onwaar. Hij is een pionier, hij heeft gezien wat nog weinigen hebben gezien. In elk geval wat door weinigen zo diepgaand is doordacht.