Tim Vreugdenhil (43) is dominee, ondernemer, ‘stand-up theoloog’, pionier en stadspredikant van de Protestantse Kerk Amsterdam. Welke functie hij ook heeft, steeds heeft hij één doel voor ogen: inspireren. Dat doet hij door het vertellen van verhalen waarbij hij actuele zingevingsthema’s belicht vanuit de christelijke traditie. Hij noemt zichzelf een ‘dominee voor iedereen’, ‘meer voor de markt dan voor de kerk’.