Ondertussen blijven institutioneel racisme en structurele uitsluiting van mensen op basis van hun afkomst, huidskleur, achternaam of religie voortbestaan. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, het onderwijs, bij de belastingdienst en bij de politie. De ophef rondom racisme lijkt interessanter dan de bestrijding ervan. Dit zal mijns inziens niet veranderen zolang het ontbreekt aan een aantal elementaire voorwaarden.