Het is begin maart 1953, een maand na de Watersnoodramp in Nederland, dat Sovjet-leider Joseph Stalin na een kort ziekbed overlijdt. Generaties Sovjet-burgers zijn dan opgegroeid met de persoonlijkheidscultus van de grote man van het dictatoriale communisme. Want al in 1924 stierf diens voorganger Lenin, de leider van de Russische Revolutie in 1917. Sindsdien lag Lenins gebalsemde lichaam in een mausoleum op het Rode Plein.