‘We lezen in de Bijbel dat God ons heeft geschapen naar zijn beeld, maar eigenlijk hebben we God geschapen naar ons beeld. Je creëert een God bij hoe je de wereld wilt zien. Dat doe ik ook onbewust. Dus als we denken dat we over ‘God’ praten, praten we in feite over ons eigen godsbeeld”, steekt Samuel Lee (49), Theoloog des Vaderlands en pastor van een Amsterdamse migrantenkerk van wal.