Dit boek beschrijft chronologisch waar Johannes Willebrands (1909-2006) zijn leven aan gewijd heeft: oecumene, interreligieuze dialoog en godsdienstvrijheid. Het omvat vier delen: de periode tot de Tweede Wereldoorlog, de periode tot het Tweede Vaticaans Oecumenisch (!) Concilie, de periode tot aan zijn pensionering op 81-jarige leeftijd, en een Uitgeleide met een verklarende woordenlijst, dankwoord, verantwoording, bronnen, noten en een namenregister.