Jonathan Sacks, de vroegere opperrabbijn van Engeland, probeert de tekenen van de tijd te verstaan. Hij vindt dat een samenleving naast een economie van de vrije markt en een liberale democratie een derde pijler nodig heeft: ‘moraal’! Voor hem is dat in het algemeen: het geheel van waarden en normen in onze cultuur. Met veel voorbeelden laat hij zien dat het hiermee droevig gesteld is: er heerst verdeeldheid, cynisme en teloorgang van vertrouwen. Er wordt vrijwel alleen nog maar gesproken in termen van ‘ik’, wat ten koste gaat van het collectieve ‘wij’. Hij spreekt van een ‘culturele klimaatverandering’.