De tijd dringt en de urgentie is groot. Er is sprake van een zingevingscrisis en kerk, samenleving en jonge generaties hebben elkaar nodig. Ik geloof in de zeggingskracht van de Bijbel en haar relevantie voor nu. Toch is de kloof tussen de kerk, theologie en de vragen en leefwereld van jonge mensen te groot. Het is tijd om die kloof te dichten. Het is tijd voor bottom-up theologie.