Sinds 2018 wordt er naast een jaarlijkse Theoloog des Vaderlands ook een jonge theoloog gekozen. Deze jonge theoloog is niet langer dan een jaar afgestudeerd en jonger is dan 30 jaar. De huidige Jonge Theoloog des Vaderlands is Mark de Jager, oud-student van de PThU. Op 28 november 2021 wordt tijdens het programma Jacobine op Zondag van de KRO/NCRV bekend gemaakt wie de nieuwe Jonge Theoloog wordt, naast de bekendmaking van de nieuwe Theoloog des Vaderlands en het beste theologisch boek van het jaar. Hieronder stellen de kandidaten zich kort aan u voor:

Tabitha van Krimpen – Protestantse Theologische Universiteit

“Pleidooi voor bottom-up theologie: de theologie moet zijn waar de mensen zijn. Te vaak wordt over jongeren gesproken zonder met hen zelf in gesprek te gaan. Kerk, samenleving en jonge generaties hebben elkaar nodig. Toch is de kloof tussen de kerk, theologie en de vragen en leefwereld van jonge mensen te groot. Het is tijd om die kloof te dichten. Het is tijd voor bottom-up theologie.”

Paul van der Hamsvoort – Tilburg University

“Aanwezig zijn, vertalen en verbinden. Dat is voor mij niet zozeer de kern van theologie, maar wel van theoloog zijn. Ieder individu heeft een bril op. Kijkt vanuit een bepaald perspectief naar de wereld. Onze tijd vraagt om mensen die de kennis en vaardigheden hebben om die bril niet alleen te ontdekken, maar ook om de bril van de ander zelf op te zetten. Om dan, kijkend vanuit het perspectief van de ander, de dialoog aan te gaan. Zo bouwen we bruggen.”

Marieke van der Linden – Vrije Universiteit

“Hoop kan je vergelijken met kijken over de horizon. Je ziet niet wat achter de horizon ligt, maar je kan wel een voorstelling maken van hoe het daar zou kunnen zijn. Hoop is dus niet zomaar een emotie die ons overkomt, het vraagt heel wat verbeeldingskracht. Hoe kunnen we in een tijd van klimaatverandering, ongelijkheid en eenzaamheid ons nog voorstellingen maken van hoop? In mijn essay ga ik in op deze vraag en leg ik uit hoe hoop geïnspireerd op religie onze grootste verbeelding te boven gaat.”

Marco Bijdevaate – Rijksuniversiteit Groningen

“De kerk, de theologie en het geloof zijn in een concurrentiestrijd terecht gekomen. Zin en betekenis worden niet langer in het kerkgebouw om de hoek gevonden, maar in producten “Koop fair trade en red de wereld!” De kerk heeft een groot deel van haar geloofwaardigheid verloren door misstappen in de geschiedenis. We zijn met zijn allen gebroken, en gewond laten we daarom ook met zijn allen samen zoeken naar vergeving, bij elkaar, bij God!”

Maaike Messelink – Theologische Universiteit Kampen

“Hoe ziet een maatschappij zonder hoop eruit? In het oosten van Duitsland zag ik zo’n maatschappij. De leegheid van het bestaan daar raakte me diep. Ik geloof dat de theologie een rol heeft om het gesprek over de zichtbare en onzichtbare dingen gaande te houden, zodat het kaarsje van hoop in onze maatschappij niet uitgaat. Ik geloof dat (jonge) theologen in Nederland nodig zijn om de hoop te vertolken. Daar wil ik mij als jonge theoloog voor inzetten.”

Harm-Jan Dijk – Hogeschool Viaa

“Ik geloof dat iedereen een beeld heeft van een betere wereld. Als we allemaal dat geloof om zouden zetten in daden zou de wereld ook werkelijk een betere plek worden. Dat is voor mij de kern van theologie: zoeken naar het goede. Die zoektocht moet altijd doorgaan, dus we moeten leren onze eigen zekerheden en overtuigingen los te laten. Op die manier kan iedereen meedoen. Zo maken we samen morgen een beetje beter dan vandaag.”

Stemmen?

U kunt hier uw stem uitbrengen. Lees de volledige essays die de jonge theologen hebben geschreven en bekijk de video waarin zij zich voorstellen hier.