Het gebeurde in 1972, nu dus ruim een halve eeuw geleden. In Maastricht ging in november van dat jaar een congres plaatsvinden van een internationale organisatie voor katholieke kerkmuziek, de Consociatio Internationalis Musicae Sacrae. Een van de organisatoren was de bekende gregorianist Jos Lennards, die in Roermond woonde. Hij vroeg aan een docent van mijn middelbare school, het Bisschoppelijk College, of die hem in contact kon brengen met enkele scholieren die hun talen goed beheersten en die bij het congres hand- en spandiensten konden verrichten: mensen de weg wijzen naar hun hotel, congrespapers uitdelen, koffie en thee inschenken, dat soort zaken. Ik was een van die scholieren.